Loading...
Frågor2020-05-20T11:31:36+00:00

Vanliga ställda frågor

Här tar vi upp de vanligaste frågorna vi får, har du ytterligare frågor är du välkommen att ringa eller att maila oss.

Kan man hyra enstaka timmar?2024-03-11T08:48:04+00:00

Du kan endast hyra heldag och halvdag. Du kan inte hyra enstaka timmar. Om du hyra hel eller halvdag kan du utöka din hyra med enstaka timmar hur länge du vill så länge det inte är bokat något.

Att veta ang att spela in ljud i vår studio2024-03-11T09:03:35+00:00

Vår studio är främst en fotostudio. Det ekar i studion och vi avråder från att spela in ljud på plats. Om du har en ljudtekniker i ditt team brukar dessa inte ha några problem med att spela in ljud på ett bra sätt. Det är kundens ansvar att få rätt på ljudet och vi kan tyvärr inte hjälpa er med detta.

Vårt hyreskontrakt2021-11-23T11:40:43+00:00

Här nedan kan du ta del av vad som står i vårt hyreskontrakt så du vet detta innan du hyr.

1. Studiof8s skyldigheter
PhotoMedia Sweden (orgn. xxxxxxxxx), nedan kallad Studiof8 ansvarar för att upplåta studiof8 till hyrestagaren på
Rönnviksgatan xx i Malmö under avtalad tidsperiod som anges i detta avtal. Studiof8 hyrs ut i befintligt skick. Uthyrningen
gäller följande utrymme på Studiof8, Kök, toalett och Studiolokal.

2. Kontroll av studio
Alla nya hyrestagare erbjuds att besöka studiof8 innan hyresperioden för att kontrollera att studion uppfyller deras krav.
Hyrestagaren ansvarar för att denne tar reda på den information om studion och dess utrustning som krävs för att kunna
använda studion på ett tillfredställande sätt. Kontrollbesöket erbjuds till alla nya kunder och är frivilligt. Det är hyrestagarens
ansvar att ta del av den informationen om Studiof8 som finns på hemsidan www.studiof8.se

3. Krav på grundläggande kunskaper i studio
Det är hyrestagarens ansvar att denne kan hantera samtlig utrustning som erbjuds i studion. Det är inte Studiof8s ansvar att
lära ut till hyrestagaren om hur utrustning i studion eller hur kundens egna utrustning ska användas eller fungerar. Det är
hyrestagarens ansvar att denne kan byta pappersbakgrund själv utan Studiof8s hjälp eller närvaro.

4. Tillgång till förbrukningsmaterial.
Det är hyrestagarens ansvar att meddela Studiof8 hur mycket pappersfond denne kommer att använda eller om en vis färg
önskas på pappersfond så att studiof8 kan ha detta på plats. Detta måste göras två veckor före hyresperioden. Det är inte
Studiof8 ansvar om pappersfonden tar slut.

5. Betalning av hyran
Betalning av hyra för Studiof8 ska ske i förskott. Om fakturering ej är möjligt ska hyrestagaren betala kontant eller via Swish.
Eventuella extra kostnader för förbrukningsmaterial eller extra hyrestimmar faktureras efter hyresperioden enligt då gällande
prislista.

6. Kostnad för Förbrukningsmaterial
Hyrestagaren ska betala för använd pappersfond enligt då gällande prislista. (Se hemsida för pris). Studiof8 gör bedömning av
hur mycket som förbrukats efter hyresperioden. Hyrestagaren får inte kasta den förbrukade pappersfonden. Om
hyrestagaren tar sönder pappersfonden så det ej går att se hur mycket som förbrukats bestämmer Studiof8 själv hur mycket
som förbrukats.

7. Användningsområde Studiof8
Studiof8 får endast användas till produktion av film och foto, workshops och castings. Hyrestagaren får inte anordna
offentliga events i Studiof8 som kan tolkas som festligheter. Om mer än 10 personer ska vistas i lokalen samtidigt måste
Studiof8 meddelas innan hyresperioden.

8. Skador och ersättning av utrustning
Skador som uppstår på lokal, studioutrustning eller inventarier under hyrestagarens hyresperiod ersätts enligt
nyvärdesprincipen. (Med nyvärdesprincipen menas att oavsett skada så ska en ny likvärdig produkt av samma märke betalas
av hyrestagaren). Skadad utrustning tillfaller inte hyrestagaren. När det kommer till rekvisita som ej kan ersättas med ny
produkt ska ersättning utgå med 1000-5000 kr exkl moms per produkt, Studiof8 bestämmer själv värdet i den produkt som
skadas eller förstörts.

9. Meddelandeansvar
Hyrestagaren måste meddela Studiof8 om någonting gått sönder, ej fungerar på korrekt sätt eller om förbrukningsmaterial
tagit slut.

10. Nycklar och Larmkod
Endast tillgängligt i skriftligt avtal.

11. Falsklarm
Om hyrestagaren eller annan person i sällskap med hyrestagaren utlöser larm så att uttryckning görs av väktare ska
hyrestagaren ersätta Studiof8 för falsklarmet med ett självkostnadsbelopp på 1000 kr exkl moms.

12. Låsning av dörrar och larmning
Endast tillgängligt i skriftligt avtal.

13. Ström
Det är hyrestagarens ansvar att inte överbelasta eluttagen i Studiof8 så att det orsakar strömavbrott. I de fall då hyrestagaren utlöser
strömavbrott är Studiof8 inte ansvarig för detta och har inget åtagande att återställa strömmen till kunden under hyresperioden. Om
elavbrott inträffar ska Studiof8 meddelas omgående. Kunden ansvarar för att samtliga kontakter till eluttag är utdragna när
hyrestagaren lämnar studion.

14. Försäkring
Hyrestagaren måste ha giltig samt fullt täckande försäkring för egen medhavd utrustning samt för utrustning och inventarier som
finns i Studiof8. Studiof8 ansvara ej för hyrestagarens egna utrustning under hyresperioden eller om kunden lagrar utrustning i
studion. Studiof8 ansvarar inte för om hyrestagaren eller övriga i studion skadar sig under hyresperioden.

15. Garageporten
Endast tillgängligt i skriftligt avtal.

16. Återlämning av nycklar
Endast tillgängligt i skriftligt avtal.

17. Städning av Studiof8
Hyrestagaren åtar sig skyldighet att städa studion efter sig. Om hyrestagaren inte vill städa kan detta överlåtas till Studiof8 för en
kostnad av 500 kr exkl moms. (Gäller ej disk) Om hyrestagaren gör en bristfällig städning faktureras 800 kr exkl moms. Studiof8
bestämmer själv hur vidare en städning är bristfällig eller ej.

*Studiogolv och loungegolv ska dammsugas
*Samtliga bord och sminkbänk ska torkas av med våt trasa.
*Diska noga samt ställa undan disken där den ska vara.
*Ställa iordning utrustningen i studion.
*Dra ut samtliga elkontakter från vägguttagen, även stereon.
*Det skräp som ej får plats i våra sopkärl ska hyrestagaren själv ta med sig.

18. Avbokning
Avbokning ska göras senast 24 timmar innan bokad tid, annars utgår full hyra. Om ni bokar av senast 24 timmar innan er hyrestid så
ger vi er i mån av tid möjlighet att boka om er tid. (gäller endast 6 månader) Förskottsbetalningen betalas ej tillbaka.

19. Kameraövervakning i Studion
Studion har kameraövervakning. Hyrestagaren godkänner att denne filmas under hyresperioden. Hyrestagaren ska även informera
övriga i dennes sällskap att de blir filmade.

20. Skyldighet att meddela extra hyrtid.
Hyrestagaren är skyldig att meddela om de behöver hyra studion längre tid än vad de betalt för. I mån av tid kan vi då erbjuda extra
hyrtimmar. Extra hyrtid startar 15 minuter efter sluttid och faktureras endast som hela timmar. Detta gäller även om hyrestagaren
börjar använda studion tidigare än avtalat.

21. Lagring av utrustning.
Om du behöver lagra din utrustning/setup mm i studion under ej hyrd/betald tid så utgår en avgift på 100 kr exkl moms per timme.
Detta måste meddelas innan hyresperiodens start.

 

Varför måste man betala i förskott?2022-09-25T15:19:30+00:00

Här vill vi förtydliga våra regler ang betalning och bokning.

Vi tar betalt i förskott för hyran av studion. När du betalt fakturan DÅ är din tid bokad. Vi kan inte prelboka någon dag eller tid överhuvudtaget, vill du veta att du är bokad så betala fakturan snarast.

Tycker ni detta är konstigt? Då ska vi förklara för er.

När du har bokat så tackar vi nej till andra kunder som också är intresserade av detta datum. En uthyrning är förenat med kostnader och arbetstid för oss. Det kan vara så att vi har riggat och satt upp kulisser i studion och då måste detta rivas för att du ska kunna nyttja studion och kanske riggas upp igen efter att du hyrt studion. Vi städar alltid studion inför varje uthyrning och fixar och gör iordning. Detta arbetet kan vi inte göra på spekulation för att du kanske ska hyra. Därför tar vi betalt i förskott för att vi ska kunna göra dessa förberedelser för just er och för att er tid i studion ska bli så bra så möjligt.

Vänligen respektera våra regler. Om ni inte vill eller kan betala i förskott så är vi inte intresserade av att hyra ut till er.

Om vi får förhinder?
Ni måste boka av senast 24 timmar innan bokad hyrtid, då ger vi er rätt att boka om er tid i mån av plats. Bokar ni av senare än 24 timmar förlorar ni möjligheten att boka om samt det ni betalt.

Men vi är ett stort företag som inte kan betala i förskott?
Vi har många stora företag som kunder och det brukar inte vara något problem för dem.

Hur tidigt kan man får tillträde till studion om man hyrt?2024-03-11T09:14:24+00:00

Om du har en hyrtid från kl 10,00-14,00 då kan du tidigast få tillträde till studion kl 10,00. Förberedelser, städning  mm allt räknas in i den tiden du hyr studion.

Hur bokar man av?2022-09-25T15:14:32+00:00

Har du bokat, betalt och fått förhinder betalar vi inte tillbaka pengarna men vi bokar om dig i mån av lediga tider. Dock måste du boka av senast 24 timmar innan bokad tid. Bokar du av senare så förlorar du betalningen samt du får inte möjlighet att boka om utan måste betala ny avgift för att boka. Varje uthyrning är förenat med arbetstid och kostnader för oss därför har vi dessa regler.

Men jag är ju sjuk?
Vi kan inte ta hänsyn till detta, då vi har kostnader och arbete i samband med en planerad uthyrning.

Kan vi lämna vår utrustning i studion när vi hyrt flera dagar?2021-11-22T16:30:53+00:00

Vi har hyrt studion i flera dagar, kan vi lämna utrustningen i studion under den tiden vi inte är på plats?
Detta är från fall till fall om studion inte är bokad den övriga tiden. Kostnad för att lagra utrustning, setups mm är 100 kr exkl moms i timmen Tänk på att oavsett situation tar vi aldrig ansvar för din utrusning.

Men vi har ju hyrt en heldag?
En heldag är 8 timmar, studion kan hyras ut 24 timmar om dygnet.

Kan ni ordna andra färger på Pappersbakgrund?2021-10-05T13:20:57+00:00

Som standard när du hyr vår studio finns alltid Vit, Mörkgrå och Svart på plats. Vill du att vi ska ordna en annan färg kan vi absolut gör detta.
Du får du välja ut från Scandinavian Photos sortiment på bakgrunder och skicka oss bilden på denna färg. Vi beställer sedan bakgrunden och den är på plats och upphängd när ni kommer till studion. Ni får då betala för hela bakgrunden plus en avgift på 300 kr exkl moms i hanteringsavgift. Bakgrunden lagrar vi till ditt nästa besök, max 3 månader. Efter denna tiden tillfaller bakgrunden oss om du ej hämtat den eller hyrt studion igen under den tiden. Om du vill beställa en annan färg måste du göra detta i god tid.

Men jag har egen utrustning?2020-05-19T09:40:16+00:00

Du är välkommen att ta med din egen utrustning i samband med att du hyr vår studio. Vi kan dock inte ge dig billigare hyra pga detta. Observera också att du är ensam ansvarig för den utrustning du tar med till studion.

Har ni glömt något i studion?2024-03-11T09:08:04+00:00

Det är vanligt att hyreskunder och att deras kunder glömmer utrustning eller personliga tillhörigheter i studion.

Vi ansvara ej för kvarlämnad utrustning samt övrigt och har inte möjlighet att kontakta er om ni glömt något. Vi har många hyreskunder och det händer rätt ofta att de glömmer något. Vi vet oftast inte vem som glömt vad. Vill du hämta din kvarglömda utrustning eller tillhörigheter får du anpassa dig till när vi har tid och är på plats. Ring oss och kolla innan du åker till studion.

Men herregud jag har glömt något jätteviktigt, jag måste hämta detta nu!
Vi gör vad vi kan för att ha god service till våra kunder, kan vi hjälpa dig gör vi det, är det så att det innebär en avsevärt extra insats från oss eller det är på känslig tid tar vi ut en avgift på 250-500 kr exkl moms för detta.

Hyr ni ut kameror?2024-03-11T09:07:45+00:00

Vi hyr inte ut kameror eller objektiv, varken till stillbild eller rörlig bild. I menyn kan ni se vad vi hyr ut för utrustning.

Finns det parkeringsplatser?2024-03-11T09:07:20+00:00

Det finns gratis parkeringsplatser precis utanför studion (inne på gården). Vi kan dock inte svara på om de är lediga just när ni behöver dem, det finns andra företag i byggnaden och först till kvarn gäller.

Varför måste man städa efter sig?2024-03-11T09:06:56+00:00

Därför att din mamma jobbar inte här.

Vi behöver mer tid i studion än vad vi bokat?2024-03-11T09:06:32+00:00

Om du skulle behöver mer tid än vad du bokat måste du höra av dig till oss direkt. Vi måste kontrollera så det inte är någon annan som bokat efter din tid. Vi fakturerar i efterhand 500 kr exkl moms per extra timme. Varje påbörjad timme är en extra timme.

Jag har inte så mycket erfarenhet av att jobba i studio2024-03-11T09:06:09+00:00

En del av våra hyreskunder har lite eller ingen erfarenhet av att jobba i studio. Vi rekommenderar då att ni anlitar vår fotograf  Jens C Hilner för en genomgång av den utrustningen som ni ska använda så ni inte har sönder något, han kan även tipsa och ge er råd inför ditt uppdrag. Oftast är det så att de som haft sönder utrustning är de som inte har så mycket erfarenhet. Vi vill poängtera att det är billigare för er att anlita vår fotograf för en genomgång än att betala ny utrustning. Oftast behöver man bara en timmes genomgång för att ha en hum om hur saker funkar. Observera att vi tar inga bilder åt dig eller talar om för dig hur du ska göra ditt arbete utan ger endast råd samt visar hur vår utrustningen fungerar.

Vi vill även poängtera att det är ert ansvar att ni kan hantera och vet hur utrustningen i studion fungerar när ni hyr studion.

Vägbeskrivning Delux2024-03-11T09:05:48+00:00

Vissa har svårt att hitta, därför har vi skapat denna extra detaljerade vägbeskrivningen för bara er.

När du kommer till Rönnviksgatan 13 Malmö så ser du följande framför dig. Det är den FÖRSTA järngrinden du ska köra in genom. Utanför står en skylt Studiof8. Det är en stor byggnad och hela området heter 13.

Så här ser skylten ut utanför den stora järngrinden.

När du kör in på gården så kör du 50 meter mot den gula byggnaden och till vänster ser du denna port med vår loggo på. Knacka på dörren annars vet vi inte att du är där.

Jag är influencer och vill bli sponsrad2024-03-11T09:05:29+00:00

Ibland hör Influencers av sig till oss och vill bli sponsrade med att får hyra vår studio gratis i utbyte mot att vi får synas på deras sociala medier i form av omnämnande eller länk. Vi är INTE intresserade av sådana samarbete och det är ingen idé att ni kontaktar oss.

Kan man köra in ett fordon i studion?2024-03-11T09:05:01+00:00

Det är möjligt att kör in fordon i studion, dock är detta en diskussionsfråga från fall till fall. Extra kostnader tillkommer alltid.

OBS under inga omständigheter får man ha motorn igång inne i studion, endast när ni kör in och ut.

Varför kostar det extra?
De gånger ett fordon har kört in i Studion har det alltid mer eller mindre orsakat skador på golvet, detta måste vi antingen laga, måla om eller städa bort. Det är även vissa förberedelser för oss om du ska ta in fordon i studion.

Vad är det för extra kostnader som kan tillkomma?2024-03-11T09:04:17+00:00

I samband med att du hyr vår studio kan extra kostnader tillkomma.

Om du använder pappersfond som finns i studion kostar detta extra. Priset ändras då och då efter marknaden
Just nu kostar 1 meter pappersfond 150 kr exkl moms för varje påbörjad meter.

Om du går över din tid kostar varje påbörjad extra timme 500 kr exkl moms

Om du glömmer att städa eller gör detta bristfälligt kostar detta 1000 kr exkl moms

Till toppen