Det är vanligt att hyreskunder och att deras kunder glömmer utrustning eller personliga tillhörigheter i studion.

Vi ansvara ej för kvarlämnad utrustning samt övrigt och har inte möjlighet att kontakta er om ni glömt något. Vi har många hyreskunder och det händer rätt ofta att de glömmer något. Vi vet oftast inte vem som glömt vad. Vill du hämta din kvarglömda utrustning eller tillhörigheter får du anpassa dig till när vi har tid och är på plats. Ring oss och kolla innan du åker till studion.

Men herregud jag har glömt något jätteviktigt, jag måste hämta detta nu!
Vi gör vad vi kan för att ha god service till våra kunder, kan vi hjälpa dig gör vi det, är det så att det innebär en avsevärt extra insats från oss eller det är på känslig tid tar vi ut en avgift på 250-500 kr exkl moms för detta.