Du är välkommen att ta med din egen utrustning i samband med att du hyr vår studio. Vi kan dock inte ge dig billigare hyra pga detta. Observera också att du är ensam ansvarig för den utrustning du tar med till studion.