Om du har en hyrtid från kl 10,00-14,00 då kan du tidigast få tillträde till studion kl 10,00. Förberedelser, städning  mm allt räknas in i den tiden du hyr studion.