Här nedan kan du ta del av vad som står i vårt hyreskontrakt så du vet detta innan du hyr.

1. Studiof8s skyldigheter
PhotoMedia Sweden (orgn. xxxxxxxxx), nedan kallad Studiof8 ansvarar för att upplåta studiof8 till hyrestagaren på
Rönnviksgatan xx i Malmö under avtalad tidsperiod som anges i detta avtal. Studiof8 hyrs ut i befintligt skick. Uthyrningen
gäller följande utrymme på Studiof8, Kök, toalett och Studiolokal.

2. Kontroll av studio
Alla nya hyrestagare erbjuds att besöka studiof8 innan hyresperioden för att kontrollera att studion uppfyller deras krav.
Hyrestagaren ansvarar för att denne tar reda på den information om studion och dess utrustning som krävs för att kunna
använda studion på ett tillfredställande sätt. Kontrollbesöket erbjuds till alla nya kunder och är frivilligt. Det är hyrestagarens
ansvar att ta del av den informationen om Studiof8 som finns på hemsidan www.studiof8.se

3. Krav på grundläggande kunskaper i studio
Det är hyrestagarens ansvar att denne kan hantera samtlig utrustning som erbjuds i studion. Det är inte Studiof8s ansvar att
lära ut till hyrestagaren om hur utrustning i studion eller hur kundens egna utrustning ska användas eller fungerar. Det är
hyrestagarens ansvar att denne kan byta pappersbakgrund själv utan Studiof8s hjälp eller närvaro.

4. Tillgång till förbrukningsmaterial.
Det är hyrestagarens ansvar att meddela Studiof8 hur mycket pappersfond denne kommer att använda eller om en vis färg
önskas på pappersfond så att studiof8 kan ha detta på plats. Detta måste göras två veckor före hyresperioden. Det är inte
Studiof8 ansvar om pappersfonden tar slut.

5. Betalning av hyran
Betalning av hyra för Studiof8 ska ske i förskott. Om fakturering ej är möjligt ska hyrestagaren betala kontant eller via Swish.
Eventuella extra kostnader för förbrukningsmaterial eller extra hyrestimmar faktureras efter hyresperioden enligt då gällande
prislista.

6. Kostnad för Förbrukningsmaterial
Hyrestagaren ska betala för använd pappersfond enligt då gällande prislista. (Se hemsida för pris). Studiof8 gör bedömning av
hur mycket som förbrukats efter hyresperioden. Hyrestagaren får inte kasta den förbrukade pappersfonden. Om
hyrestagaren tar sönder pappersfonden så det ej går att se hur mycket som förbrukats bestämmer Studiof8 själv hur mycket
som förbrukats.

7. Användningsområde Studiof8
Studiof8 får endast användas till produktion av film och foto, workshops och castings. Hyrestagaren får inte anordna
offentliga events i Studiof8 som kan tolkas som festligheter. Om mer än 10 personer ska vistas i lokalen samtidigt måste
Studiof8 meddelas innan hyresperioden.

8. Skador och ersättning av utrustning
Skador som uppstår på lokal, studioutrustning eller inventarier under hyrestagarens hyresperiod ersätts enligt
nyvärdesprincipen. (Med nyvärdesprincipen menas att oavsett skada så ska en ny likvärdig produkt av samma märke betalas
av hyrestagaren). Skadad utrustning tillfaller inte hyrestagaren. När det kommer till rekvisita som ej kan ersättas med ny
produkt ska ersättning utgå med 1000-5000 kr exkl moms per produkt, Studiof8 bestämmer själv värdet i den produkt som
skadas eller förstörts.

9. Meddelandeansvar
Hyrestagaren måste meddela Studiof8 om någonting gått sönder, ej fungerar på korrekt sätt eller om förbrukningsmaterial
tagit slut.

10. Nycklar och Larmkod
Endast tillgängligt i skriftligt avtal.

11. Falsklarm
Om hyrestagaren eller annan person i sällskap med hyrestagaren utlöser larm så att uttryckning görs av väktare ska
hyrestagaren ersätta Studiof8 för falsklarmet med ett självkostnadsbelopp på 1000 kr exkl moms.

12. Låsning av dörrar och larmning
Endast tillgängligt i skriftligt avtal.

13. Ström
Det är hyrestagarens ansvar att inte överbelasta eluttagen i Studiof8 så att det orsakar strömavbrott. I de fall då hyrestagaren utlöser
strömavbrott är Studiof8 inte ansvarig för detta och har inget åtagande att återställa strömmen till kunden under hyresperioden. Om
elavbrott inträffar ska Studiof8 meddelas omgående. Kunden ansvarar för att samtliga kontakter till eluttag är utdragna när
hyrestagaren lämnar studion.

14. Försäkring
Hyrestagaren måste ha giltig samt fullt täckande försäkring för egen medhavd utrustning samt för utrustning och inventarier som
finns i Studiof8. Studiof8 ansvara ej för hyrestagarens egna utrustning under hyresperioden eller om kunden lagrar utrustning i
studion. Studiof8 ansvarar inte för om hyrestagaren eller övriga i studion skadar sig under hyresperioden.

15. Garageporten
Endast tillgängligt i skriftligt avtal.

16. Återlämning av nycklar
Endast tillgängligt i skriftligt avtal.

17. Städning av Studiof8
Hyrestagaren åtar sig skyldighet att städa studion efter sig. Om hyrestagaren inte vill städa kan detta överlåtas till Studiof8 för en
kostnad av 500 kr exkl moms. (Gäller ej disk) Om hyrestagaren gör en bristfällig städning faktureras 800 kr exkl moms. Studiof8
bestämmer själv hur vidare en städning är bristfällig eller ej.

*Studiogolv och loungegolv ska dammsugas
*Samtliga bord och sminkbänk ska torkas av med våt trasa.
*Diska noga samt ställa undan disken där den ska vara.
*Ställa iordning utrustningen i studion.
*Dra ut samtliga elkontakter från vägguttagen, även stereon.
*Det skräp som ej får plats i våra sopkärl ska hyrestagaren själv ta med sig.

18. Avbokning
Avbokning ska göras senast 24 timmar innan bokad tid, annars utgår full hyra. Om ni bokar av senast 24 timmar innan er hyrestid så
ger vi er i mån av tid möjlighet att boka om er tid. (gäller endast 6 månader) Förskottsbetalningen betalas ej tillbaka.

19. Kameraövervakning i Studion
Studion har kameraövervakning. Hyrestagaren godkänner att denne filmas under hyresperioden. Hyrestagaren ska även informera
övriga i dennes sällskap att de blir filmade.

20. Skyldighet att meddela extra hyrtid.
Hyrestagaren är skyldig att meddela om de behöver hyra studion längre tid än vad de betalt för. I mån av tid kan vi då erbjuda extra
hyrtimmar. Extra hyrtid startar 15 minuter efter sluttid och faktureras endast som hela timmar. Detta gäller även om hyrestagaren
börjar använda studion tidigare än avtalat.

21. Lagring av utrustning.
Om du behöver lagra din utrustning/setup mm i studion under ej hyrd/betald tid så utgår en avgift på 100 kr exkl moms per timme.
Detta måste meddelas innan hyresperiodens start.